Search This Blog

Thursday, September 17, 2009

Subject: Ta3reef saroo5!

kefak anshalaaaa tamam 3 fekraaa ana kterr mabsoot 2nooo fe bnt 2moraaa wa cautah metalak
bs bdeee a7klak asheee 2nte 3 fekraaa bnt saroo5 ta3rfeee shooo ya3ne saroo5 ya3neee asm3eee :
s= simple la alah wa ana b7b hek
a= amoraaaa wa 7elwh wa 3asal be nafs 2l w2t
r= ro7eee ya she5aaaaa shooo 2nk mozaaa
o= oooofffffffffffffffffffff kter over jamalak
0= osad 3eneee bhadekeee yahaaa la amr daib
5= 5ames asab3 3ndak ya3neee bn2dmh moooo malak

No comments:

Post a Comment